Välkommen till Sverige

· · · ·
Av Anna-Karin Hatt, 08 Sep 2015

I söndags stod jag och flera tusen andra i regnet på Medborgarplatsen i Stockholm för att manifestera för medmänsklighet och för ett Europa där ringen av stjärnor på EU-flaggan blir till fler lagliga vägar bort från krig och terror, och inte till högre murar. Att så många tusen (det talades om femtontusen) trotsade det ihållande regnet och samlades där blev till en mäktig manifestation. Men det var också ett styrkebesked – att politiska ungdomsförbund från höger till vänster hade bestämt sig för att ställa sig sida vid sida och tillsammans ställa sig bakom parollen ”Refugees welcome”.

refugeswelcome

Sämre ställt är det dock med den politiska enigheten kring hur vi välkomnar människor till Sverige – oavsett om det handlar om människor som har tvingats fly från det värsta krig och det värsta förtryck man kan tänka sig, eller om det handlar om människor som har hit för att arbeta och bygga sig en bättre framtid i Sverige.

”Den som står inför att försöka få sitt allra första jobb i Sverige möts ofta av väldigt höga trösklar in på arbetsmarknaden.”

Trots att många av de som flyr till vårt land många gånger både kan och vill jobba, och det ganska snart efter att de kommit hit, så tvingas fortfarande asylsökande till förlamande passivitet på våra flyktingförläggningar. Och inte ens när de har fått besked om att få stanna i Sverige är vägen in på den svenska arbetsmarknaden särskilt enkel. Faktum är att vi misshushållar med mänskliga resurser när vi inte förmår matcha människors utbildning och kompetens till de jobb som finns och som faktiskt behöver göras.

Den som står inför att försöka få sitt allra första jobb i Sverige möts ofta av väldigt höga trösklar in på arbetsmarknaden. Även om man har en utbildning med sig i bagaget så är den inte sällan otillräcklig eller fel. Men med rätt insatser skulle långt fler, långt snabbare, kunna få den utbildning som krävs för att man ska kunna ta sitt första jobb. Vilket är skälet till att Almega har föreslagit att Sverige borde införa skolplikt för de nyanlända som inte har slutfört grundskolan, och som uppbär offentlig försörjning. För på dagens svenska arbetsmarknad kräver även enklare jobb grundutbildning.

Samtidigt som vi förstärker utbildningen måste vi också förbättra matchningen. OECD har påtalat att den svenska arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen är ineffektiv. Ska man råda bot på det räcker det inte att tillföra mer resurser, utan vi måste också se till så att de insatser som görs blir mer kostnadseffektiva. I det arbetet finns det många privata aktörer som vill och kan vara med och bidra. Med en medveten upphandling av aktörer som kan bidra till att korta vägarna till arbete kan vi få en långt bättre och mer effektiv matchning, också för våra nyanlända.

I söndags stod de politiska ungdomsförbunden skuldra mot skuldra och manifesterade för asylrätten och ett öppet och välkomnade land. Om vi på samma sätt skulle lyckas åstadkomma en politisk enighet för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden så skulle Sverige på allvar kunna bli ett välkomnande land, som kan blomstra när människor får chansen att arbeta och vara med och bidra till samhällets utveckling.