riksdagshuset

Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

Bra med en bred överenskommelse för bättre integration

· · ·
Av Anna-Karin Hatt, 23 Okt 2015

Positivt att flera av Almegas förslag på reformer för en snabbare och bättre integration finns med i partiernas migrations- och integrationsöverenskommelse.

Almega har under en längre tid lagt fram flera viktiga förslag för att åstadkomma en bättre och snabbare integration av våra nyanlända. Så sent som i förrgår skrev jag här på bloggen att vi uppmuntrade partierna som deltog i migrationssamtalen att vidga vyerna och ta med en del av de jobbskapande förslag som Almega drivit. Till det vi lyft fram som särskilt viktigt hör vårt förslag om att utvidga rut-avdraget, men vi har också föreslagit skolplikt för de som kommer till Sverige utan grundskoleutbildning och att påbörja integrationsinsatserna redan medan den asylsökande väntar på besked om uppehållstillstånd, en rad förändringar som vi samlat i den reform vi kallar KRAV-BO.

När regeringen och Allianspartierna idag kallade till presskonferens för att berätta om den överenskommelse de slutit berättade de att RUT-avdraget nu kommer utvidgas med de tjänster Almega sedan länge verkat för – trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet (RIT-avdrag). Det är väldigt bra, och kommer att leda till att vi får fler jobb för människor med kort utbildning. Hade partierna dessutom kunnat enas om att återställa den aviserade sänkningen av taket för RUT så hade ännu fler jobb kunnat skapas, men även om man nu inte gör det så är beskedet om att RUT utvidgas till fler tjänster en viktig signal och en bra bit på vägen.

Dessutom har partierna nu kommit överens om att se över möjligheten att införa en utbildningsplikt för de nyanlända som saknar grundskoleutbildning – det vill säga som Almega föreslagit och som vi bland annat presenterade på SvD Brännpunkt tidigare i år.

Och sist, men inte minst, poängterade de vikten av att Sverige tidigt satsas på integrationsstärkande insatser i form av samhällsorientering och tidig etablering, vilket vi från Almegas sida pekade på i rapporten 11 reformer som fungerar i januari i år.

Att regeringen och Alliansparterna lyckats forma en bred politisk majoritet, som med beslutsamhet kan agera nu när omständigheterna kräver det, är väldigt välkommet och en signal om att vi nu kanske kan få mer av den handlingskraft i politiken som situationen kräver. Dessutom är det väldigt bra att regeringen och Alliansen nu väljer att lyssna till, och ta vara på, tjänstesektorns breda spektra av kompetenser och förmågor. För tjänsteföretagen är och vill vara en motor för bättre integration i Sverige. Det som nu krävs, efter att överenskommelsen är tecknad är att ta steget från ord till handling. Låt oss hoppas att det är just där som alla berörda nu kommer lägga sin kraft. Det behövs. För integrationens skull, och för Sveriges skull.

Infograf