akh-tjansteindikatorn

Varning för kapacitetsbrist – trots den ökade tillväxten

· ·
Av Anna-Karin Hatt, 14 Dec 2015

Att stärka tjänstesektorns konkurrenskraft måste bli en viktig fråga i den kommande avtalsrörelsen.

Idag släpptes Almegas Tjänsteindikator för fjärde kvartalet, och inför detta intervjuades jag av Ekonomiekot. Tjänsteindikatorn pekar på en ännu starkare tillväxt för tjänsteproduktionen än under det redan starka tredje kvartalet. Men tyvärr har många tjänsteföretag nu slagit i kapacitetstaket. Ökad brist på högkvalificerad arbetskraft i Sverige, och tilltagande internationell konkurrens och stark prispress påverkar tjänstesektorn allt mer.

Liksom tidigare visar Tjänsteindikatorn att många tjänsteföretag har stora behov av att kunna rekrytera fler medarbetare. Det gäller både till kunskapsintensiva yrken och till så kallade vardagsjobb, som inte kräver lika lång utbildning. Men i dag avstår många från att anställa, trots stora rekryteringsbehov, eftersom det kostar för mycket. Det stoppar en hel del företag från att fortsätta växa, och leder till att andra tvingas outsourca hela eller delar av sin verksamhet till utlandet, för att klara prispressen. Att stärka tjänstesektorns konkurrenskraft måste bli en viktig fråga i den kommande avtalsrörelsen.