Förbund inom Almega erbjuder facken märket

· · · · ·
Av Anna-Karin Hatt, 05 Apr 2016

Förhandlingarna mellan flera av Almegas förbund och våra motparter har under denna vecka fortsatt på avtals- och branschnivå. Efter att industrins parter blev färdiga och satte det så kallade märket i slutet av förra veckan har flera förbund inom Almega den här veckan överlämnat konkreta förslag till såväl Unionen som Sveriges Ingenjörer och andra fack inom Akademikerna där vi erbjuder dem att här och nu komma överens om och teckna nya kollektivavtal som ger deras medlemmar och våra medlemsföretags medarbetare 2,2 procent i löneökningar det kommande året. Det är ett bra erbjudande och helt i linje med det märke som industrins parter träffade avtal om i förra veckan.

 

Vi närmar oss nu snabbt tidpunkten då flera avtal på Almegas områden löper ut. För att vi ska ha möjlighet att träffa bra avtal, som respekterar märket, har flera förbund inom Almega nu valt att föreslå våra motparter en så enkel lösning som möjligt, som innebär att vi följer märket rakt av och inte gör några andra förändringar i kollektivavtalen. Vår avsikt är att med det göra det möjligt att så snabbt som möjligt kunna träffa nya avtal med våra motparter, och ge både medarbetarna och företagen tydliga besked om vad som ska gälla framöver.

Eftersom vi nu tydligt ansluter oss till märket, och inte gör några andra förändringar i kollektivavtalen, betyder det att vi rimligen borde vara överens om dessa delar med våra motparter. Det som då återstår är flexpensionsfrågan som ännu inte är löst  i förhandlingarna med Unionen, Sveriges Ingenjörer och de övriga Akademikerfacken.

Men även i flexpensionsfrågan står vi inom Almega och våra fackliga motparter numera så pass nära varandra att vi borde kunna bli överens också om den frågan, vid förhandlingsbordet. I sak är de enda kvarvarande stora principiella skillnaderna mellan Unionen och Sveriges Ingenjörer å ena sidan och oss inom Almega å andra sidan att Almega vill se en individuell flexpensionslösning där varje tjänsteman själv kan välja om man vill  avsätta en del av sin lön till en extra pensionspremie, eller istället få ut de pengarna som lön. Det Unionen och Sveriges Ingenjörer kräver är en kollektiv och obligatorisk flexpension, där facken ska bestämma att alla medarbetare ska ha flexpension, oavsett om den enskilde tjänstemannen vill ha det eller inte.

Centralt bestämda, kollektiva och obligatoriska modeller passar inte i tjänstesektorn. Våra medlemsföretag har mycket kunniga och kompetenta medarbetare, som är vana vid att kunna påverka sin situation själva och sätter stort värde på att kunna påverka både sin egen lön och sina egna förmåner. Hos oss i tjänstesektorn behövs istället mer av individuella lösningar så att våra medlemsföretag kan premiera de duktiga medarbetare man har. Vi är dessutom helt övertygade om att de kompetenta och kunniga tjänstemän vi har i våra medlemsföretag både kan och vill bestämma själva.