Fredspliktsinvändning mot Unionen och Sveriges Ingenjörers varsel

Av Anna-Karin Hatt, 14 Apr 2016

Med anledning av det lagda varslet om strejk i frågan om s.k. flexpension har Almega Tjänsteförbunden, Medieföretagen och IT&Telekomföretagen idag lämnat in fredspliktsinvändningar till motparterna Unionen och Sveriges Ingenjörer. Se pressmeddelande om detta nedan:

”Fredspliktsinvändning mot Unionen och Sveriges Ingenjörers varsel

Pressmeddelande  •  2016-04-14 15:48 CEST

Med anledning av det lagda varslet om strejk i frågan om s.k. flexpension har Almega Tjänsteförbunden, Medieföretagen och IT&Telekomföretagen idag lämnat in fredspliktsinvändningar till motparterna Unionen och Sveriges Ingenjörer.

– Våra motparter har förklarat att det bara är genom en överenskommelse om kompletterande avsättningar till ITP som de varslade stridsåtgärderna kan undvikas. Men i de företag där ITP-planen gäller råder fredsplikt i pensionsfrågor. Enligt MBL 41 § får arbetstagare som är bundna av kollektivavtal inte vidta eller delta i stridsåtgärd, om den strider mot en bestämmelse om fredsplikt i kollektivavtal, eller om åtgärden syftar till att ändra i avtalet, säger Almegas chefsjurist Jonas Stenmo.

Om Unionen och Sveriges Ingenjörer, trots denna fredspliktsinvändning, ändå vidtar de varslade stridsåtgärderna kommer Almega att begära skadestånd och/eller vidta andra rättsliga åtgärder.”