Fackens planerade strejk samhällsfarlig, enligt PTS

Idag berättar Sveriges Radios Ekoredaktion att myndigheten Post- och Telestyrelsen (PTS) begär att ett antal viktiga områden undantas från den strejk om flexpension som Unionen, Sveriges Ingenjörer och Seko varslat om, eftersom de bedömer att delar av varslet kan vara samhällsfarligt.

Jag har tidigare skrivit här på bloggen om att det varsel som lagts kan få väldigt stora konsekvenser för samhället, om strejken verkligen bryter ut. Efter att vi från Almega tidigare i veckan invänt om så kallad fredsplikt i pensionsfrågor skjuts nu en eventuell strejk upp tills dess att Arbetsdomstolen fattat beslut i fredspliktsfrågan. Men om strejken skulle bryta ut i ett senare skede ger PTS idag en fingervisning om vad som riskerar att hända:

Är man inte direkt berörd av varslet kan det vara svårt att förstå vilka konsekvenser en utbruten strejk skulle kunna få. Vi vet att allt fler tjänster, varor, vägar och byggen i Sverige är beroende av att de tekniska konsulttjänsterna fungerar. När facken tar ut just dessa tekniska konsulter i strejk, och den tekniska spjutspetskompetensen inte finns tillgänglig, så kommer mycket annan verksamhet stanna av. Vi vet också att SVT arbetar för fullt för att det inte ska bli helt svart i rutan och för att bolaget ska kunna planera för och sända Eurovision Song Contest som ses av närmre 200 miljoner människor över hela Europa i maj (läs mer om hur Eurovision riskerar att påverkas av fackens strejk här).

Idag kan vi dessutom höra i Sveriges Radio Ekot att den statliga myndigheten Post- och Telestyrelsen (PTS) menar att vitala samhällsintressen hotas om Unionens, Sveriges Ingenjörers och Sekos strejk bryter ut. De tar till exempel upp SOS Alarms verksamhet, Kommunikationssystemet RAKEL, trygghetslarm samt sändningar i Public Service (Sveriges Radio och SVT). Det är mycket allvarligt, och något som varje ansvarsfullt fack måste ta hänsyn till.

PTS menar att ”de undantag som angetts i respektive varsel inte på ett adekvat och tillräckligt sätt tillgodoser de samhällsviktiga verksamheter eller de vitala samhällsintressen som kan komma att trädas för när i händelse av strejk.”

Allt sedan facken varslade om strejk i flexpensionsfrågan har jag varit väldigt tydlig i att pensionsfrågor är viktiga frågor – till och med så viktiga att vi av tradition inte går i konflikt om dem. Men en sak är säker – om en strejk skulle bryta ut riskerar det att få förödande konsekvenser och i flera delar vara direkt samhällsfarligt. Det blir nu allt mer tydligt att facken inte till fullo tänkt igenom vilka konsekvenser deras planerade strejk skulle kunna få.