Facken tar på sig ett tungt ansvar

· · · · · · · ·
Av Anna-Karin Hatt, 18 Apr 2016

I helgen gick två viktiga myndigheter, Post- och Telestyrelsen (PTS) och Trafikverket ut och varnade för hur hårt Unionens, Sveriges Ingenjörers och Sekos varslade strejk skulle kunna slå, om den bryter ut. I Ekot i Sveriges Radio kunde vi höra PTS beskriva att de anser att strejkvarslet är samhällsfarligt och det i vissa fall skulle kunna påverka liv och död. Trafikverket å sin sida pekar på att tågen skulle kunna bli stående, vilket bland annat skulle lamslå kollektivtrafiken. Idag har Post- och Telestyrelsens begäran om att undanta sådana samhällsviktiga funktioner prövats av en partsgemensam nämnd. Men tyvärr har facken valt att säga nej till myndigheternas begäran om att undanta samhällsviktig verksamhet från varslet. Det är oerhört allvarligt och illavarslande.

Myndigheten Post- och Telestyrelsen har lyft fram flera exempel där de befarar att Unionens, Sveriges Ingenjörers och Sekos strejk kan komma att bli direkt samhällsfarlig. Det skulle till exempel kunna handla om att det kan bli svårt att nå SOS Alarm på larmnumret 112, eller om störningar på äldre människors trygghetslarm och kommunernas krisledningsarbete. Trafikverket pekar på att all tågtrafik riskerar att stoppas, och att en strejk skulle kunna få förödande konsekvenser för bland annat malm-, olje- och träindustrin.

I förmiddags hade facken (dvs. Unionen, Sveriges Ingenjörer, Seko och LO) chansen att gå PTS till mötes i deras ansökan om att undanta viktiga samhällsfunktioner från strejkvarslet, när den partssammansatta nämnden som ska hantera sådana frågor sammanträdde. I den nämnden ingår vi från arbetsgivarsidan och vår självklara inställning var att bifalla PTS ansökan, för att minska risken att tredje man drabbas på ett oförsvarbart sätt. Men tyvärr sa facken nej till detta. Därför vilar nu ansvaret tungt på Unionen, Sveriges Ingenjörer och Seko om strejken skulle bryta ut och den skulle få de konsekvenser PTS och Trafikverket befarar för människors liv och hälsa.

Under helgen har bilden klarnat kring hur allvarligt den strejk facken varslat om skulle kunna slå. Mot den bakgrunden är det viktigt att komma ihåg att det är facken som förfogar över strejkvapnet, och att det är som valt att varsla om strejk och gå konfliktvägen i den här frågan. Från Almegas sida har vi istället länge strävat efter att nå en lösning vid förhandlingsbordet. Och det är fortsatt vår inriktning. Vi har gjort en stor förflyttning för att göra en överenskommelse möjlig. Nu är det hög tid att också facken lämnar sin utgångsposition, och börjar röra på sig så att vi kan hitta en lösning på flexpensionsfrågan. Ska vi kunna nå en lösning, som passar både medarbetarna och de moderna tjänsteföretagen, så finns den lösningen vid förhandlingsbordet. Men för att nå den behöver båda parter agera konstruktivt och vilja nå en förhandlingslösning.

Läs gärna mer på detta tema i Expressen idag.