Osakliga påståenden från Aftonbladets ledarsida

Av Anna-Karin Hatt, 22 Apr 2016

Aftonbladets ledarsida har i tre ledare de senaste veckorna (6/4, 18/4 och 22/4) gått till frontalangrepp mot mig och Almega i frågan om flexpension. Men ledarsidan väljer att beskriva konflikten mellan Almega och facken Unionen och Sveriges Ingenjörer på ett helt felaktigt sätt:

Aftonbladet hävdar att Almega inte vill veta av frågan om flexpension. Det är fel. Almega är beredda att avtala om en flexpension som passar tjänsteföretagen och deras medarbetare. I den frågan har vi mycket tydligt förflyttat oss, och kan tänka oss att komma överens om en flexpensionsmodell där den enskilde kan välja att förmånligt göra en extra pensionsavsättning. Men en sådan modell behöver ge tjänstemannen makt att välja mellan lön och extra avsättning till pension. Människors livssituationer ser olika ut och en majoritet av medarbetarna vill kunna ha makt över sin lön och löneökning. Kanske vill man spara mer till pension, kanske vill man ha mer lön för att kunna amortera på sina lån.

Ledarsidan hävdar att Almega skulle ha ”rusat iväg till domstol för att förhala och försinka förhandlingarna” och att vi ägnar oss åt ”juridiskt hårklyveri”. Man undrar vem det är som missförstått den svenska modellen? Det skribenterna väljer att kalla ”juridiskt hårklyveri” handlar i själva verket om helt grundläggande spelregler för hur den svenska modellen fungerar. Ända sedan 1928 finns det grundläggande och lagfästa regler för vad som gäller mellan parterna på arbetsmarknaden. Att det råder fredsplikt om ett kollektivavtal fortfarande gäller är en av de viktigaste av dem. Gäller ett kollektivavtal fortfarande så gäller fredsplikt – vilket Arbetsdomstolen i sitt beslut tydligt pekat på.

Slutligen hävdar ledarsidan att Almega ”hotar och begår brott mot den svenska modellen”. Inte heller det stämmer. Vi värnar den svenska modellen men ser tydligt att den måste utvecklas för att vara tillräckligt attraktiv för de nya tjänsteföretag som nu växer fram. Ska den fungera måste kollektivavtalen moderniseras och möta dagens och framtidens behov. I flexpensionsfrågan betyder det att det behövs en lösning där tjänstemannen själv kan välja om endel av löneökningen ska tas ut i lön eller sättas av till extra pension.