Bra för tjänsteföretagen att regeringen drar tillbaka sjukskatten

Av Anna-Karin Hatt, 23 Aug 2016

Almega välkomnar att regeringen idag lämnat besked om att de drar tillbaka förslaget om den så kallade sjukskatten.

Pressmeddelande 23 augusti 2016

– Det är mycket välkommet att regeringen till slut lyssnat på den massiva kritik som riktats mot förslaget, inte minst från tjänsteföretagen, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega.

– Almega och tjänsteföretagen håller med om att sjukfrånvaron behöver minska, framför allt i den offentliga sektorn, men att lägga över en stor del av kostnaderna på företagen hade varit helt fel väg att gå. Det hade drabbat enskilda företag mycket hårt, men det hade också lett till att människor med lång sjukdomshistorik och funktionsnedsättning skulle ha fått ännu svårare att få jobb än de redan har. Därför är det mycket bra att regeringen nu tänker om och lägger förslaget om sjukskatten i papperskorgen,  avslutar Anna-Karin Hatt.