#hejfacket

Nu på morgonen startade vi från Almega kampanjen #hejfacket, som har direkt bäring på den pågående avtalsrörelsen, för att visa att vi står upp för ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden, och för det märke som satts av industrin. Under parollen #hejfacket är vi tydliga att vi är beredda att acceptera en låglönesatsning, men att vi säger nej till att spräcka märket. Vad svarar facket på det?

Sedan 1990-talet har arbetsmarknadens parter varit eniga om att taket för kostnadsökningarna under en avtalsrörelse sätts genom det så kallade märket. Principen är enkel – den internationellt konkurrensutsatta sektorn enas om taket för kostnadsökningarna, som övriga sektorer därefter ska följa. Genom lägre inflation, god reallöneutveckling och stärkt konkurrenskraft har märket tjänat Sverige mycket väl.

I årets avtalsrörelse kom industrins parter i slutet av mars överens om att märket är 6,5 procent för den kommande treårsperioden och att eventuella låglönesatsningar ska räknas av mot den kostnadsramen. Sedan märket sattes har flera avtal tecknats, och bland annat fackförbund som Handels, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Hotell- och Restaurangfacket har tillsammans med oss på arbetsgivarsidan tecknat avtal inom märket och de fastlagda ramarna. Fram tills idag har förbunden inom Almega tecknat 31 nya avtal med våra fackliga motparter, som alla håller sig inom märkets 6,5%.

Men nu har två förbund inom den konstellation som kallas 6F – Fastighetsanställdas Förbund och SEKO – varslat om strejk mot företag på tre av Almega Tjänsteförbundens avtalsområden: Fastighetsavtalet, Specialserviceavtalet och Spårtrafiken. Det är varsel som slår oerhört hårt inte bara mot våra medlemsföretag utan också mot fordonsindustrin, kärnkraftsindustrin, livsmedelsindustrin och mot allmänheten om den varslade tågstrejken träder i kraft.

Vad handlar konflikten då om?

Genom att lägga dessa oproportionerliga varsel försöker Fastighets och SEKO tvinga till sig en extra hög lönenivå – utöver märkets 6,5% – och genom det ge de egna medlemmarna mer än andra fackförbund hittills fått i årets avtalsrörelse. Lyckas de med det kommer de spräcka märket vilket utmanar hela den arbetsmarknadsmodell som både vi i näringslivet och fackförbunden hittills varit eniga om. I sina varsel har Fastighets och Seko också påstått att vi inom Almega inte är beredda att komma överens med dem om den låglönesatsning facken yrkat på. Det är felaktigt. Vi är beredda att acceptera att en sådan finns med också på våra avtalsområden, men det får inte ske på ett sätt att det märke industrin satt spräcks. Men inom ramen för märkets 6,5% för de kommande tre åren är vi beredda att diskutera mycket för att vi ska kunna komma överens.

Från Almegas sida, och från alla våra förbund, är budskapet tydligt: vi sluter upp bakom och försvarar märket. Vi tror på en sund lönebildning som gynnar svenska företag, anställda på den svenska arbetsmarknaden och landets internationella konkurrenskraft.

För Almega och hela Svenskt Näringsliv är det självklart att alla parter på arbetsmarknaden måste respektera de spelregler vi kommit överens om för den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Nu räknar vi med att alla inblandade parter tar sitt ansvar och på ett konstruktivt sätt bidrar till att undvika kostsamma konflikter. Vilket vi bland annat uppmärksammar i  vår nya kampanj #hejfacket
Vill du veta mer om hur en avtalsrörelse fungerar? Här kan du läsa mer om det.