Ämne: Reepalu-utredningen

Välfärdsutredningen ökar trycket på kommuner och landsting

Publicerad 28 Jun 2017
Reepalu-utredningen · välfärdsföretag · välfärdstappet · Välfärdsutmaningen 2020 · välfärdsutredningen

Stort välfärdstapp för Uppsala om Reepaluutredningen blir verklighet

Publicerad 30 Mar 2017
Reepalu-utredningen · Tjänstesektorn · välfärdstappet · välfärdsutredningen · vinster i välfärden